Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. december 12. - 20:22 :: 14628 megtekintés :: Történelem

 

12. Az angol polgári forradalom főbb fordulópontjai
A polgári jogállam születése, és az alkotmányos monarchia rendszere
 
I. Anglia gazdasági- társadalmi struktúrája a a 17.sz-ban
- 4 milliós
- Tudorok alatt – periférikus országból nagyhatalommá – világkereskedelembe bekapcsolódás, hajóflotta 
- gyors tőkés fejlődés,manufaktúrák, posztóipar, kereskedelmi monopóliumok, – részvénytársaságok, export 3/4-e textiliparból
– pár tucat arisztokrata család,jelentős middle class (4o%) - gentry (helyi tisztségviselők, egy-két év egyetem),  yeoman /szabad birtok, jómódú bérlő/,polgár - városiasodás – 1/1o-e
- gentlemen- mentalitás,
- London – 3oo ooo-as kereskedelmi központ
Egyszerre gazdasági racionalitás, üzleties szellem, konzervatív hagyománytisztelet
 
vallási irányzatok
a) anglikán egyház – kálvini hitelvek – de katolikus hierarchikus egyházszervezet (püspök)- fényűző szertartások
b) puritánok (purus – megtisztítani az anglikán egyházat a katolikus vonásoktól)
mérsékelt – presbiteriánus – a presbitériumok (választott testületek)
→independens – független helyi vallási gyülekezetek (hierarchia elvetése), teljes vallásszabadság
 
A Stuartok politikája
- Erzsébet még egyensúlyt- okos szelíd erőszak - a parlamentnek is érdeke a hajózás fejlesztése, gazdaság bővítése
- Erzsébet halála után Stuart Mária fia, I. Jakab (16o3-1625) fia I. Károly (1625-49) – abszolutisztikus törekvések
anglikán egyház merev erőltetése ( a püspökökre tud támaszkodni) – a kálvinista puritánok üldözése – kivándorlás
→ 1628. parlament – Jogok kérvénye –adót csak a parlament szavazhat meg, megtiltotta a monopóliumok kiadását, nem lehet vádemelés nélkül senkit letartóztatni (a királyi bíróságok nem)
- I. Károly válasza – 11 év abszolutizmus:
önkényes adók , kereskedelmi monopóliumok (7oo cikkre)
kálvinista polgárság és vállalkozó újnemesség ellenállása
 
II. az angol polgári forradalom
 
kiváltó ok:
- skót kérdés – be akarta tagolni, elbízta magát– anglikán egyházat erőlteti a kálvinista skótokra ,1638. skót felkelés ,6 északi angol megyét is megszállnak
 
események (164o-89)
1. 164o-42. parlamenti szakasz
164o. tavasz - rövid parlament (2 hét) – adó helyett jogok követelése) - Károly bezáratja
164o. ősze – hosszú parlament 1653-ig (csak maga mondhatja ki feloszlatását)
- a kancellár és Laud cantenbury érsek fejét vették
- eltörölték az addigi abszolutisztikus intézkedéseket,
- követelések: a királynak felelős kormányt, szabad kereskedelem, presbiteriánus egyházszervezet
1642. I. Károly le akarta tartóztatni a puritán vezetőket, kénytelen elmenekülni É-ra,
 
2. 1642-49. polgárháború
- pártok – királypártiak – gavallérok (anglikán egyház, királyhű nemesek)
 ↔ kerekfejűek (rövid haj) – puritánok, a parlament alsóházának zöme, mellettük a társadalom, – szabad kereskedelem, presbiteriánus egyház, felelős kormány
- először gavallér sikerek 1642.
 
fordulópont – 1643. Oliver Cromwell (1599-1658) hadseregreformja”vasbordájúak” (vértes lovasegységek, kiképzés , puritanizmus vallási céljaival fanatizált  jómódú újnemesek, parasztok  
- 1644-45. sikerek (Marston Moor 1644, Nasbey 1655, ).
- a király szökése - a mellé álló skótok legyőzése –Preston – Skócia betagolása
- parlament megosztott – presbiteriánusok (gentry, nagypolgár), a királlyal való megegyezést akart, feloszlatni a hadsereget
 – independensek- kis- és középpolgárság - köztársaságpárti
1648. Cromwell presbiteriánusok kizárása - hazaküldi  (1oo fős csonka parlament – az 5oo-ból)
1649. a király pere, kivégzése
 
3. A köztársaság kora (1649-1660)
- köztársaság lett, nemesi előjogok megszűnése,
- C., a hadseregre támaszkodva diktatorikus hatalmat, 41 fős államtanács (a katonai agitátoraiból)
– agresszív nagyhatalmi politika
- 1649. a katolikus írek felkelésének leverése– Írországot, Skóciát Angliához csatolták– unió Angliával- Brit-szigetek
- erőltetett ütemű flottafejlesztés:
- 1651. Hajózási törvény (Navigation Act)– Hollandia tengeri hatalmának megtörése a cél –idegen hajó csak a saját országa áruját  - 1652-52. háború - Hollandia elismeri a törvényeket.
- 1653. ápr. csonka parlament szétkergetése – meddő politikai viták
- "szentek parlamentje" –állam, egyház szétválasztása, törvény előtti egyenlőség, tized eltörlése, boszorkányégetés eltörlése, polgári demokratikus rendszer - alapjainak lerakása,
Cromwell nem ezt akarja: 1653 végén feloszlatja.
- 1653. lordprotektor (az állam védnöke)   - nyílt katonai diktatúra, 11 katonai körzet
- puritán erkölcsöket kötelezővé – betiltották a búcsúkat, versenyeket, színházat, bordélyházakat – ez se tette népszerűvé
- 1658. meghal Cromwell - ismét a presbiteriánus Hosszú Parlament képviselői – meghívták II. Stuart Károlyt – békét akartak
 
4. A restauráció időszaka (166o-1688)    
 
II. Károly (1660-1685)
- pártok kialakulása: whig (polgári )- radikális, tory (földbirtokos) - lojális,
  - utolsó 4 év abszolutisztikus – whig politikusok bebörtönzése
 
öccse  II. Jakab (1685-1688)
- katolikus, franciákkal szövetség
- 1688. megszületett a trónörökös ( 55 é.)
- a parlament Jakab lányának férjét, Orániai (III.) Vilmost -Hollandia kormányzója, hívja meg a trónra -, Jakab Franciaországba szökik
 
5. "dicsőséges forradalom". 1688-89. III. Vilmos
 
1689. Jognyilatkozat (Bill of Rights) - alkotmányos monarchia megszületése
-          - elődje az Amerikai függetlenségi Nyilatkozatnak – 1776 és a fr. EPJNY-nak
-          királyság marad, de a legfontosabb törvényhozó és ellenőrző hatalmat a parlamentnek felelős kormány gyakorolta. „király uralkodik, de nem kormányoz”
a törvényeket a választott parlament hozta,a hadi és pénzügyekben a parlament dönt - a király nem szedhet adót, nem tarthat hadsereget,
- a király joga a választáskor a többségi párt tagjaiból a miniszterek kinevezése,
-          de a kormány a parlamentnek tartozik felelősséggel.
-          Kiépülnek a királytól és a parlamenttől független bíróságok.
- mentelmi jog – a képviselők felszólalásaikért nem vonhatók felelősségre
- 1693-96. kialakul a miniszteri felelősség elve.
- kialakult a független bíróság = csak a parlament hozzájárulásával mozdíthatók el
 
polgári szabadságjogok
- magas cenzusos választójog
- gyülekezési- sajtó-, szólásszabadság,
- új büntetőtörvénykönyv – csak letartóztatási parancs alapján, 2o napon belül bíróság elé kell állítani
- 1695-től megszünt a cenzúra – a sajtóvétségeket utólag büntették
- vallásszabadság – katolikusok nem vállalhattak tisztségeket (írek!)
 
Mintafeladatok
fgy. 246/254, 255., 249/267, 268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés