Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2011. május 30. - 15:30 :: 12164 megtekintés :: Történelem

 Fogalmak: principátus, augustus, princeps, Pax Romana,  átrium, villa, insula, Cirkus Maximus, amphiteátrum ,therma, Colosseum, pantominjáték, mimus,  totemizmus, pontifex maximus, augur, ludus, colonus, limes, provincia, collegium, fiscus, dák, sestertius,  romanizálódás, dinasztia, praetorianusok,, dominátus,  misztérium, szaturnália, népvándorlás,

 

Amor – más néven Cupido, a szerelem istene

Apollo – a fény, a tavasz, a zene és költészet istene

Aurora – a hajnal istennője

Bacchus – a bor istene

Cerberus – az Alvilág kapujának őrzője

Diana – a vadászat istennője

Faunus – az erdők és mezők istene

Flora – a tavasz istennője, a kultúrnövények védelmezője

Fortuna – a szerencse és a véletlen istennője

Hercules – a sport (atlétika) és utazás istene

Janus – a nap istene, minden ajtó és kapu istene, a kezdet és a vég

Iuno – a házasság és a család istennúje, Iuppiter felesége

Iuppiter – a legfőbb isten, a villám és mennydörgés istene

Iuventas – az örök fiatalság istennője

Luna – a hold istennője

Mars – a háború istene

Mercurius – az istenek követe, az utazók és kereskedők istene

Minerva – a bölcsesség és a kézművesség istennője

Neptunus – a tenger istene

Pax – a béke istennője

Pluto – az alvilág istene, a halottak birodalmának uralkodója,

Saturnus – a földművelés istene, Iuppiter apja

Terminus – a határ istene

Uranus – isten-atyja, az égbolt megtestesítője

Venus – a szerelem és szépség istennője

Vesta – a tűzhely istennője

Victoria – a győzelem istennője

Vulcanus – a tűz és kovácsmesterség istene

 


kereszténység : monoteizmus, farizeus, zsinagóga, esszénus, Messiás, Krisztus, rabbi, evangélium, diaszpóra, püspök, presbiter, hierarchia, zsinat, metropolita, vértanú, patriarchátus, eretnek, ariánus, liturgia, katakomba

 

Nevek: Octavianus/Augustus, Tiberius, Suetonius, Caligula, Claudius, Nero, Seneca, Vespasianus, Titus, Domitianus, Traianus, Hadrianus , Bar-Kochba,  Antonius Pius,   Marcus Aurelius, Aurelianus, Mithrasz, Decebal, Keresztelő Szent János, Jézus Krisztus, Pontius Pilátus, , Péter apostol, Szent Pál, Constantinus,Theodosius,  Attila, Odoaker

 

Dátumok:

Kr.e. 31. actiumi csata (Antonius veresége, Augustus egyeduralmának kezdete),  

Kr.e. 9. Pannónia provincia lesz,

Julius-Claudius dinasztia (Kr.e. 14-68),

Flaviusok (69-96),

Antoniusok százada (96-192)

212. római polgárjog a birodalom lakóinak (Caracalla)

313. milánói edictum

325. niceai zsinat

375. a hunok megverik a keleti gótokat – a népvándorlás megindulása

391. Theodosius kötelező államvallássá teszi a kereszténységet, a pogányok üldözése

395. Theodosius – a birodalom kettéosztása: Nyugatrómai és Keletrómai Birodalom

451. catalaunumi csata (Attila veresége)

455. a vandálok feldúlták Rómát

476.  a Nyugatrómai Birodalom bukása

 

Földrajzi nevek: Pompei, Ostia, Judea, Dacia, Parthus Birodalom, Illyria, Hispánia, Gallia, Pannónia, Dacia, Ravenna,

 

Esszé:

-      Augustus principátusa

-          hétköznapi élet a Római Birodalom fénykorában

-          a római vallás

-          a Julius-Claudius dinasztia uralkodása

-          a Fláviusok és az Antoniusok uralkodása

-          a római császárság fénykora (I-II.sz. gazdaság, társadalom, külpolitika)

-          a kereszténység születése és államvallássá válása

-          a római császárság válsága a III. században és bukása

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés