Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2011. december 14. - 18:01 :: 9073 megtekintés :: Történelem

 

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
1. A magyar gazdaság a XIV–XVI. században
2. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában
3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, 
Szovjetunió)
4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági 
válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)
 
II. Népesség, település, életmód
5. Városfejlődés a középkori Magyarországon
6. Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században
7. Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában
8. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
9. Demográfiai változások a XX. században (egyetemes történelem)
 
III. Egyén, közösség, társadalom
10. Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma)
11. A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századig 
12. Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, 
Könyves Kálmán, IV. Béla)
13. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI–XVIII. században
14. A magyar zsidóság helyzetének jellemzői 1867–1945 között
15. Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)
 
IV. Modern demokráciák működése
16. Polgári-alkotmányos viszonyok kialakulása Magyarországon 1848–1918 között
17. A kisebbségek és helyzetük a Kárpát-medencében 1945–1990 között
18. Az európai integráció főbb állomásai és az EU intézményrendszere
19. A gyarmati világ felbomlása és a fejlődő országok főbb problémái
 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
20. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus)
21. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I–X. század)
22. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)
23. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői
24. Széchenyi és Kossuth nézetei, programjai a polgári átalakulásért
25. A náci és a bolsevik ideológia
 
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
26. Az iszlám és az arab hódítás
27. Törökellenes küzdelmek a XIV–XV. században
28. Magyar–török küzdelmek és együttélés a XVI–XVII. században
29. Az 1956-os forradalom és nemzetközi háttere
30. A hidegháború
 
Megjegyzés: A tematika tartalmának értelmezését segíti a részletes vizsgakövetelmények [Az  érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet]
Kompetenciák, illetve Témakörök című részében található információk összevetése  magával a résztémával.
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés