Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2012. november 22. - 12:57 :: 15270 megtekintés :: Történelem

 Magyarország a kora újkorban

 

Kronológia

1541. az ország 3 részre szakadása

1541. gyalui egyezmény

1551. Fráter György halála

1552. Drégely, Temesvár eleste, Eger sikereres védelme

1566. Szigetvár eleste

1568. drinápolyi béke

1568. tordai országgyűlés

1570. speyeri szerződés

1593-1606. a tizenöt éves háború

1596. mezőkeresztesi csata

1604-6. Bocskai szabadságharc

1606. bécsi béke

1606. zsitvatoroki béke

1613-1629 Bethlen Gábor Erdély fejedelme

1664  Zrínyi eszéki hadjárata,

1664 vasvári béke, Zrínyi halála

1670 Wesselényi-felkelés

1683 Kara Musztafa támadása Bécs ellen

1686 Buda felszabadítása

1687 országgyűlés, lemondanak a szabad királyválasztási jogról és az AB ellenállási záradékáról

1699 karlócai béke

1703–11 Rákóczi  szabadságharc

1705. szécsényi országgyűlés

1707. ónodi  o.gy.

1708. sárospataki o.gy.

1711 szatmári béke

 

Személyek:

Szapolyai János (1526-40), Habsburg Ferdinánd (1526-1540), Szulejmán, Fráter György, Török Bálint,Szondi György, Zrínyi Miklós (Szigetvár védője), János Zsigmond, Izabella, Báthori István (1571-1568), Méliusz Juhász Péter, Sylvester János, Dávid Ferenc, Károlyi Gáspár,Habsburg Rudolf, Pálffy Miklós, Bocskai István, Báthori Zsigmond, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), Zrínyi Ilona,  I. Lipót, Savoyai Jenő, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós, Esze Tamás, Mikes Kelemen, Károlyi Sándor

 

Fogalmak:

báró, rendiség, mezőváros, vilajet, pasa, szandzsák, bég, szpáhi, janicsár, khász birtok, kettős adózás, hódoltság, végvár, dzsámi, minaret, Udvari Kamara, Udvari Haditanács, reformáció, vallási türelem, bevett vallás, evangélikus, református, unitárius, görögkeleti, harádzs, athnané, Partium,lófő, szász szék, fülesbástya, hajdú, hajdúszabadság,örökös jobbágyság,  kuruc, labanc, fegyverváltság, forspont, helytartóság, külterjes (rideg) állattenyésztés, Neoacquistica Comissio, Partium, porció, szenátus, rendi konföderáció, trónfosztás , vitézlő rend, reformáció, ellenreformáció, református, unitárius, lutheránus

 

Topográfia:

Bécs, Buda, Drégely, Kőszeg, Eger, Gyulafehérvár, Temesvár, Szolnok, Szigetvár, Kanizsa, Gyór, Pozsony, Várad, Pécs, Mezőkeresztes, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Szentgotthárd, Zenta, Munkács, Majtény

 

Esszé:

                    Török terjeszkedés Magyarországon Szulejmán idején

                    Török berendezkedés, élet a hódoltságban

                    Erdély helyzete, lehetőségei és korlátai:– az erdélyi államiság jellemzői (az erdélyi rendek és a

fejedelem viszonya, állandó külpolitikai fenyegetettség, viszonylagos belpolitikai önállóság), Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete: négy nép és három nemzet, vallási, felekezeti viszonyai.

                    A Habsburgok politikája a királyi Magyarországon

                    Bethlen Gábor kül- és belpolitikája: – az erős fejedelmi hatalom kiépítése és működése

                    Zrínyi Miklós pályafutásának legfontosabb állomásai, életműve.

                    A Rákóczi-szabadságharc sikereinek és kudarcainak háttere (a szabadságharc alakulásának

társadalmi, gazdasági, hadászati és nagypolitikai dimenziói),– a kuruc állam és társadalom: a társadalmi és politikai berendezkedés alternatívái (erős fejedelmi hatalom, a rendi konföderáció problematikája, a rendek és a katonáskodó jobbágyparasztság kapcsolata),– a kuruc szabadságharc nemzetközi környezete (partnerek, ellenfelek, a rendi hatalomátvétel lengyel példája, a függetlenség korlátai és lehetőségei).     

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés