Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2013. január 9. - 9:00 :: 8714 megtekintés :: Történelem

 Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi tematikája (2013)

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. Magyarország gazdasága a XIV–XVII. században

2. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei

3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió)

4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság,

Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

II. Népesség, település, életmód

5. Városfejlődés a középkori Magyarországon

6. Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században

7. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban

8. Demográfiai változások a XX. században (egyetemes történelem)

III. Egyén, közösség, társadalom

9. Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma)

10. Géza és Szent István államszervezői tevékenysége

11. A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századig

12. Hunyadi Mátyás uralkodása

13. A reformkor (fő kérdések, rendi társadalom és politika, nemzeti érzés)

14. Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár

János)

15. A holokauszt (egyetemes és magyar történelem)

IV. Modern demokráciák működése

16. Polgári-alkotmányos viszonyok kialakulása Magyarországon 1848–1918 között

17. A kisebbségek és helyzetük a Kárpát-medencében 1945–1990 között

18. Az európai integráció főbb állomásai és az EU intézményrendszere

19. A gyarmati világ felbomlása és a fejlődő országok főbb problémái (Afrika, India)

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

20. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus)

21. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I–X. század)

22. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)

23. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői

24. A náci és a bolsevik ideológia

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

25. Az iszlám és az arab hódítás

26. Magyar–török küzdelmek és együttélés a XVI–XVII. században

27. A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggései

28. Az 1848-as európai forradalmak és a magyar szabadságharc

29. Magyarország a második világháborúban

30. A hidegháború

Megjegyzés: A tematika tartalmának értelmezését segíti a részletes vizsgakövetelmények [Az

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet] Kompetenciák,

illetve Témakörök című részében található információk összevetése magával a résztémával.

 

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2013majus/tortenelem_em_szob_tematika_2013maj.pdf

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés