Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskola Kincskereső Tagiskola

Tájékoztatás a központi írásbeli felvételi feladatlapok megtekintéséről

2021. január 23.
Figyelem! Ez a tartalom lejárt és archiválásra került. Az tartalom publikálása óta elképzelhető, hogy a megjelenő információk megváltoztak, tartalmuk elévült, esetleg múltbéli eseményeket jövőbelinek tűntet fel. Kérjük, hogy az itt megjelenő információkat ennek megfelelően kezelje.
2021. január 23-án szombaton a diákok, megítélésünk szerint, nyugodt körülmények között kitöltötték a központi írásbeli feladatlapjait...

Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők!

2021. január 23-án szombaton a diákok, megítélésünk szerint, nyugodt körülmények között kitöltötték a központi írásbeli feladatlapjait.

Köszönjük, hogy Önök és gyermekeik is betartották a biztonsági kéréseinket!

A következőkben a megtekintés lehetőségéről adok tájékoztatást.

„A veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szóló 16/2020. (XII. 04) EMMI határozat (a továbbiakban: EMMI határozat) első pontja értelmében – a megtekintés napján – amennyiben a vizsgázó/szülő élni kíván megtekintés lehetőségével, úgy a dolgozatok szkennelt formában is eljuttathatók az érintetthez, ha ehhez a feltételeket az iskola biztosítani tudja.”

Iskolánkban lehetőség van a szkennelésre, ezért külön kérés nélkül elküldjük Önöknek mindkét felvételi feladatlapot.

„A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.”

Amennyiben személyesen kíván észrevételt tenni, úgy kérjük, előre jelezze a felveteli@bethlen.hu email címünkön, hogy időpontot tudjunk egyeztetni, 2021.január 29-én 8:00-16:00 között. Ezen a megtekintésen is, csak a dolgozatok fényképezésére van lehetőségük. Az értékelésre tett esetleges észrevételt, csak írásban nyújthatják be a felveteli@bethlen.hu email címre. Határideje: 2021. február 1. 16:00-ig.

            Formai követelménye:

A megszólításon kívül tartalmaznia kell, hogy melyik dolgozat, hányas számú és betűjelű feladatánál találtak eltérést a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Szükséges a dátum feltüntetése és az Ön aláírása.

Az így megírt kérvényt csatolják a fenti emailre küldött levélhez!

A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közöljük az észrevételt tevővel.

Ha a határozattal nem ért egyet:

„Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezést a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, könyvelt postai küldeményként, illetve amennyiben ennek technikai feltételei adottak, az aláírt fellebbezést szkennelt formában az intézmény által megadott elérhetőségre e-mailben is eljuttathatja. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH).”

 

A 2021. január 23-ai vizsganap és a 2021. január 28-ai pótnap értékelő lapjait a tanév rendje szerint legkésőbb 2021. február 8-án átadjuk a vizsgázóknak, emailen elküldjük levelezési címükre.

„A veszélyhelyzetre tekintettel az EMMI határozat 2. pontja értelmében az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmények szkennelt formában, elektronikus úton is megküldhetik a vizsgázóknak.”

 

A 2021. február 5-én a rendkívüli pótnapon írt dolgozatokat február 9-re kijavítjuk és szkennelt formában továbbítjuk Önöknek, az értékelő lappal együtt.

A hivatalos megtekintés időpontja 2021. február 10. 8:00 és 16:00 között lesz. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, csak előre bejelentkezett szülőket tudunk fogadni. (jelentkezés a felveteli@bethlen.hu email címünkre írt levélben lehetséges.) A személyes megtekintésnél is csak a dolgozatokat lehet lefényképezni!

Esetleges észrevételt a már ismertetett módon tehetnek, 2021. február 10. napján 16:00-ig.

„Az észrevételt a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, illetve amennyiben ennek technikai feltételei adottak, az aláírt észrevételt szkennelt formában az intézmény által megadott elérhetőségre e-mailben is eljuttathatja. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. „

Az észrevételekre vonatkozó szabályok:

„Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, legkésőbb 2021. február 15. napjáig írásban közli az észrevételt tevővel.

Amennyiben az iskola határozata a tanuló vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmazza, és korábban már kiállításra került az értékelő lap, azt vissza kell vonni, és a vizsgaszervező középiskolának új értékelő lapot kell kiállítania.

Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezést a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, könyvelt postai küldeményként, illetve amennyiben ennek technikai feltételei adottak, az aláírt fellebbezést szkennelt formában az intézmény által megadott elérhetőségre e-mailben is eljuttathatja. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH).

 

 

Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők!

A felvételi eljárás következő szakasza a jelentkezési lapok leadása 2021. február 19-ig.

Erről részletes tájékoztatást kaphatnak a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf linken.

A hatosztályos gimnáziumokba való jelentkezés részben eltér a négyosztályos gimnáziumokba jelentkezéstől. Kérem, olvassák el ezt a linket is. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/egyeni_jelentkezes_menete_a_2020_2021_tanevben_zajlo_kozepfoku_felveteli_eljaras_soran

 

Budapest, 2021. január 25.

 

További sikeres felvételit, és jó egészséget kívánok!

 

                                                                                                                      Bánáti István

               igazgató