Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskola Kincskereső Tagiskola

Általános iskolai felvételi

2020. október 6.
A 2021-2022-es tanév 1.z osztályába hozzánk jelentkezők a csatolt tájékoztató anyagból kaphatnak információt a bemutató órák, iskolanyitogató foglalkozás és alkalmassági megmérettetés kérdéseiben. A pandémiás helyzet miatt a bemutató órák elmaradnak, helyettük online tájékozódásra lesz lehetőség a tájékoztatóban található időpontokban. Az iskolanyitogató foglalkozás elmarad, helyette kisfilmeket teszünk fel november elején honlapunkra, amelyek bepillantást nyújtanak iskolánk életébe. Az alkalmassági megmérettetésről később fogjuk Önöket tájékoztatni.

Figyelem! Bemutató órák a vírus helyzet miatt elmaradnak! Helyette az alábbi napokon online formában lehetőséget biztosítunk Molnár Andrea tanítónővel történő megismerkedésre! Iskolánk honlapjára felteszünk egy linket, amelynek a segítségével adott időben be tudnak jelentkezni és kérdéseket tudnak feltenni:

  • 2020. november 10. kedd 18 órakor
  • 2021. január 12. kedd 18 órakor
  • 2021. március 9. kedd 18 órakor

Iskolakóstoló foglalkozás a gyerekek részére: elmarad.

Alkalmassági megmérettetés megszervezéséről később tájékoztatjuk Önöket.

Kezdődik az iskola

Iskolánk története 1888-ra nyúlik vissza, amikor a Főváros létesített egy egyosztályos elemi iskolát ezen a területen. 1922-ben épült fel az új fiúiskola barakképülete, és 1954 tavaszán kezdődtek meg a jelenlegi iskola építési munkálatai, ahol már 8 osztályos oktatás folyt.

1967-ben, Budapesten az elsők között, indult el a zenei tagozat, mely a Kodály-módszert vette alapul. Azóta is ebben a szellemiségben működünk.

Jelenleg az ELTE gyakorló iskolája is vagyunk.

1991-ben indultak az első gimnáziumi osztályaink. 6+6-as rendszerben működünk, így általános iskolásaink is felvételiznek a gimnáziumi osztályokba.

1992-től a Környezetvédelmi Minisztérium programja alapján, iskolánk Környezetvédelmi Oktatóközpont lett, majd az „Örökös Ökoiskola” címet is elnyertük.

1993-ban a tanulói, szülői és tanári közösségek javaslatára felvettük a „Bethlen Gábor” Általános Iskola és Gimnázium nevet, az erdélyi fejedelem munkássága iránti tiszteletünk jeléül.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium egységes intézmény: 12 évfolyamon zajlik az oktató-nevelő munka. Minden gyermekben felfedezzük a legkedvezőbb tulajdonságait és tehetségét, de szembenézünk esetleges nehézségeivel is.

Alkalmazzuk a differenciált képzés és az egyéni bánásmód leghatékonyabb módszereit.

Iskolánkban a légkör, a tartalmas és együttes munka következtében jól érzi magát tanuló és tanár egyaránt. Diákjaink is alkotó részesei az iskolai életnek: ötleteik, feladataik, kérdéseik, írásaik, programjaik szervesen beépülnek a Bethlen mindennapjaiba.

Zenei osztály

Az 1.z a székhelyen: a Bartók Béla út 141. sz. alatti épületben indul.

Az ún. „nagyfelmenő” szerint: 1-4. osztályig - az éneket kivéve - minden tárgyat az adott osztály két tanítója tanít. Az ének-zenét, Zeneakadémiát végzett, kiváló pedagógusunk szeretteti meg az érdeklődő, ehhez affinitással rendelkező gyerekekkel.

Szeretnénk egy olyan osztályt, ahol tanítóink mellett a gyerekek, szülők is elfogadóak és jól együttműködve tudnak dolgozni. Mindennapjainkat énekléssel, zenéléssel színesítjük. Ebben az osztályban emelt szinten tanulják az ének-zenét. Itt megtalálhatja mindenki azt a tevékenységet, amiben Ő a legjobb!

Fontosnak tartjuk, hogy megkönnyítsük a gyermekek számára az „átmenetet” az óvodából az iskolába. Mozgásos játékokkal, mesével, dramatizálással, bábozással, énekléssel, zenéléssel és kézműves foglalkozásokkal szeretnénk elérni, hogy a komoly munka mellett mindenki jól érezze magát, szeressenek a gyerekek iskolába járni, tanulni.

Minden évben alsós témahetet, projekt hetet tartunk.

Olvasni Meixner-módszerrel tanulnak a gyerekek.

Zenei osztály: az első 6 év folyamán, emelt szinten tanítjuk az ének-zenét. Negyedik osztályig heti 4 énekóra van, mely rendszeres karénekkel egészül ki hatodik osztály végéig.

Idegen nyelvet órarendbe építve 4. osztálytól oktatunk: angolt vagy németet lehet választani.

A délutáni foglalkozásokon - a tartalmas szórakozás mellett – sokoldalú személyiségfejlesztésre törekszünk. Segítünk leküzdeni az esetleges szorongást, teret adunk a fantáziának és a kreativitásnak: „ügyes kezek”, kerámia szakkör, stb.

Itt az iskolában részt vehetnek a gyerekek játékos sportfoglalkozásokon is. Otthont adunk a MAFC Kosár-sulinak, ahova hetente kétszer lehet kosarazni járni, de fociedzésekre is járhatnak a sportolni vágyók.

Kézműves foglalkozásokon és különböző tánc foglalkozásokon is részt vehetnek a kisdiákok.

Lehetőség nyílik erdei iskolába menni, ahol a gyerekek természetes környezetükben tanulmányozhatják a növények és állatok életét, sok időt tölthetnek a szabad levegőn és megismerhetik Magyarország tájait.

Szabad időnkben színházba, kiállításra, Állatkertbe megyünk, koncertekre járunk. Sokat kirándulunk, túrázunk.

A szülőkkel is jó kapcsolatot alakítunk ki, mert igazán jó eredményt csak együtt dolgozva érhetünk el. Szabadidős programjainkba is bevonjuk őket. Közös kirándulásokat szervezünk, játszóházi délutánokat tartunk.

Alapítványi bálunkra is szeretettel várunk minden szülőt!

Tanulóink felügyeletét reggel 7 órától délutánig biztosítjuk. Napközis csoportjaink megőrzik az osztálykereteket, így a gyerekek a saját tantermükben, saját tanítójukkal maradnak.

Várjuk szeretettel az érdeklődő családokat!

Letölthető dokumentumok